Zing Radio

Funk

Quan tâm 57

Funk

Funk

Funk là nền âm nhạc đã có từ những năm 80's, được xem là phong cách Hip Hop và Dance nổi nhất trên mọi đường phố. Một số người còn lấy nền nhạc Funk và sáng tạo ra các vũ đạo đường phố khiến cho nền âm nhạc này càng lang rộng hơn vào những năm sau đó. Có thể nói Funk là nền tảng cho phong trào Hip Hop và điệu nhảy breakdance sau này.

Xem thêm
Thực hiện bởi:

Bình luận