Zing Radio

Modern Rock

Quan tâm 130

Modern Rock

Modern Rock

Modern Rock thường được biết đến qua các kênh radio thương mại. Modern Rock được biến đến từ cuối những năm 1970 với nền tảng punk. Một phần Modern Rock lại có những điểm tương đồng với thể loại Alternative Rock vì Modern Rock được biết đến như người đi tiên phong khiến cho nền âm nhạc Rock trong những năm 90's sôi nổi hơn ở các bảng xếp hạng âm nhạc.

Xem thêm
Thực hiện bởi:

Bình luận