Zing Radio

Ngọc KayLa

Quan tâm 5

Ngọc KayLa

Ngọc KayLa

Quê quán: Quãng Nam
Là thanh viên nhóm Mắt Ngọc từ năm 2015, tham gia the voice 2017 team Đông Nhi

Xem thêm
Thực hiện bởi:
Zing Radio
Radio tương tự:
Xem thêm

Bình luận