Zing Radio

Nhà Giáo Việt Nam

Quan tâm 136

Nhà Giáo Việt Nam

Nhà Giáo Việt Nam

Ngày nhà giáo Việt Nam là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với những người thầy.

Xem thêm
Thực hiện bởi:
Radio tương tự:
Xem thêm

Bình luận