Zing Radio

Quick And Snow

Quan tâm 804

Quick And Snow

Quick And Snow

Quick And Snow (QnS) được xem là kênh radio được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay với sự tương tác giữa người nghe cùng hai người dẫn kênh thường được gọi là anh Quick và chị Snow.

Xem thêm
Thực hiện bởi:

Bình luận