Zing Radio

Rap / Hip Hop

Quan tâm 420

Rap / Hip Hop

Rap / Hip Hop

Rap/Hip Hop là một thể loại âm nhạc và trào lưu văn hóa xuất hiện từ thập niên 1970 tại Bronx, New York. Nền văn hóa này xuất thân và phát triển ở những khu ghetto (thường là những nơi ở tập trung của những người nghèo). Văn hóa hip hop được miêu tả như một hoạt động được hình thành bởi nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau. Những yếu tố chính bao gồm: DJing (người mix nhạc), MCing (Rapping), Graffiti (Tranh phun sơn), breakdance, popping và locking.

Xem thêm
Thực hiện bởi:

Bình luận