Zing Radio

Soobin Hoàng Sơn

Quan tâm 274

Soobin Hoàng Sơn

Soobin Hoàng Sơn

Là thành viên trong SpaceSpeakers Music Productionz
Khả Năng : Singer, Composer , Beat maker , Dancer.
Những nghệ sĩ chúng ta cùng yêu thích:
Usher, Chris Brown , Celine Dion , Beyonce'

Xem thêm
Thực hiện bởi:
Zing Radio
Radio tương tự:
Xem thêm

Bình luận