Zing Radio

Vocal

Quan tâm 124

Vocal

Vocal

Vocal (Thanh Nhạc) là kiểu nhạc với yếu tố chủ chốt nhất là giọng hát của ca sĩ - thuộc phần trung âm của bài nhạc. Ở đây, giọng hát của ca sĩ được xem là nhạc cụ chính của bản nhạc.Vocal có thể được một hoặc nhiều ca sĩ thể hiện, hát chỉ dùng giọng hát hoặc có phần đệm của nhạc cụ, các ca sĩ hát thanh nhạc đôi khi được gọi là vocalist.

Xem thêm
Thực hiện bởi:

Bình luận